NAŠE PRÁCE » PVC - IZOLACE » Střechy » Zateplení střechy
Zateplení

Zateplení střešní konstrukce s pokládkou PVC folie DEKPLAN

 Střecha nadstavby  budovy  řešen ocelovou konstrukcí na které jsou položené krovy do spádu a zákop je řešený OSB deskou tl. 25 mm na kterou si objednatel položil samolepící živičný pás. Konstrukce střechy je řešená bez atiky a nespádováním do středu střechy s dvoustupňovou vpustí.

  Naše práce spočívala v osazení závětrných lišt na extrudovaný polystyren po obvodu střechy na tloušťku 16 cm , osazení spodního dílu střešní vpusti a navaření do živičné samolepky. Na střešní plášť byly položeny dvě vrstvy polystyrenu tl. 8cm , natažení separační geotextilie   FILTEK  a horní vrstvy PVC DEKPLAN , která byla kotvena dle kotevního lánu navrženého firmou Ateliery DEK. Spoje zavařeny a zality zálivkou .