NAŠE PRÁCE » PVC - IZOLACE » Střechy » ZŠ Jevíčko
Oprava střechy ZŠ Jevíčko

Byl jsem požádán o opravu střechy na ZŠ Jevíčko v části nad kanceláří. Na střeše byla použita nevhodná PVC folie, která se dává do základů a neodolává UV záření.  Na folii byl položený extrudovaný polystyren a zasypán kačírkem. Hodně nevhodná kombinace. Navíc se PVC folie slunečním zářením začala smršťovat a na stěnách které nebyly chráněny proti UV záření začaly černé  fleky ( degradace folie ).

Navržená oprava: Sundat vrstvu kačírku a polystyrenu, rozřezat stávající folii srovnat podklad, vyměnit střešní vpusť za dvoustupňovou, natáhnout geotextilii Filtek , položit extrudovaný polystyren, dopěnit mezery, hrany osadit plechováním Viplanil a začít pokládat PVC folii Alkorplan. Na spodní část střechy kde je zatížení kačírkem použít Alkorplan s koncovým číslem 77 což je folie na kotvení a k zatížení. Na stěny se použil Alkorplan s konc.číslem 76 což je folie odolávající UV záření. Rohy jsem doplnil tvarovkama Alkorplán. Natáhli jsme vrstvu geotextilie Filtek a navozili kačírek. K naší práci přikládám pár foteček.