»
Biskupice

První střecha v roce 2013. Pokryto betonovou krytinou Mediterran ZENIT Bridlica.