»
Svitavy náměstí

Na náměstí ve Svitavách jsme zateplovali mansardovou střechu polydekem a jako horní pás byl použit Elastek dekor. Do střechy bylo namontováno třicet střešních oken, sněhové zábrany a pozinkovaná klempířina. Akce byla náročná na termín dokončení, spolupráce se spoustou firem, které pracovaly na interiéru a v neposlední řadě nárok na kvalitu odvedené práce.  


pohled ze dvora stará krytina - hliník stará krytina pohled do kryta mezi střechy pojistná vrstva bitagit polydek polydek rám okna osazení rámu Velux vnitřní pohled oplechované okno Velux prostup pro větračku něhová zábrana sněhová zábrana